Poradce - pečovatel 2007

 

Projekt ”Poradce – pečovatel 2007” byl realizován v rámci  Grantového fondu č.17 – Program obnovy venkova neinvestiční, dotační titul 6 – Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Cílem tohoto projektu bylo udržení  profesionalizace činnosti Svazku obcí a jednotlivých členů Svazku a vytvoření organizačního prostředí a technického zázemí. Projekt ”Poradce – pečovatel 2007” měl také koordinovat a připravovat rozvojové záměry Svazku a zajišťovat spolupráci Svazku s místními aktivisty a občanskými sdruženími.

 

     Průběh celého projektu lze z hlediska způsobu jeho realizace rozčlenit do 2 etap. Začátek projektu byl smluvně ošetřen prostřednictvím dohody o provedení práce. Ta byla uzavírána vždy na každý měsíc samostatně s cílem zajistit konkrétní aktivity v daném období. Celý projekt byl zahájen již v lednu 2007, ale protože rozhodnutí o poskytnutí dotace přichází s určitým zpožděním oproti zahájení realizace, bylo první čerpání finančních prostředků v rámci projektu uskutečněno až v červnu 2007. Formou DPP byla práce poradce Svazku zajištěna na první tři měsíce v roce, tedy do konce března. Na práci poradce se podílela Ing. Radka Soukupová. Od měsíce duba následovala druhá etapa projektu. Došlo ke změně především na formě spolupráce s poradcem Svazku. Ing. Radka Soukupová začala vykonávat živnost jako OSVC a protože i nadále nabídla své služby Jilemnicku, byla s ní uzavřena smlouva tzv. innominátního typu, která přesně vymezila podmínky další spolupráce až do konce roku 2007.  Projekt „Poradce – pečovatel 2007“ byl poté až do konce realizace zajištěn prostřednictvím této osoby.

 

Důkazem toho, že realizace projektu ”Poradce – pečovatel 2007” je pro Jilemnicko – svazek obcí přínosná, je rozmanitá náplň činnosti manažera. Ta byla umožněna a finančně podpořena právě z prostředků grantového programu prostřednictvím projektu ”Poradce – pečovatel 2007”. Zde je stručný výčet činností, které by se bez finanční podpory profesionalizace Svazku nemohly uskutečnit.

 

 

Název projektu

Předloženo u:

Přijato/Realizováno

Přiďte pobejt IV!

 

POV Liberecký kraj

ANO/ANO

Krakonošovy letní podvečery 2007

 

Hrazeno z vlastních

zdrojů (nezískána dotace)

NE/ANO

Den učitelů (v partnerství s Městem Jilemnice)

 

Hrazeno z vlastních zdrojů

ANO

Děti, pozor silnice! (v partnerství s Městem Jilemnice)

 

Hrazeno z dotace partnera

ANO

Partnerství mikroregionů Krkonoš a Podkrkonoší aneb „Ukaž, co umíš, sousede!“

POV MMR

NE/NE

Příprava projektové dokumentace pro územní řízení

 

GF Liberecký kraj

NE/NE

Spuštění webových stránek Jilemnicko – svazek obcí

Hrazeno z vlastních zdrojů

ANO

Úspěšnost realizace projektů zajištění prostřednictvím zdrojů z projektu „Poradce – pečovatel“ - 72%

 

    

   V rámci projektu ”Poradce – pečovatel 2007” byly také zajišťovány služby účetnictví a také zajištění technického zázemí pro  společná jednání Svazku. Jednací prostory a technické zázemí poskytlo Svazku obcí na základě Smlouvy o zajištění služby Město Jilemnice. Oproti loňskému roku neproběhla realizace vzdělávacích seminářů pro členy Svazku, neboť přidělená dotace byla výrazně nižší než požadovaná.

 

     Ve formuláři závazných parametrů byly stanoveny projektové parametry, které byly pro projekt zavazující. Je tedy nezbytné zhodnotit jejich naplnění. Jak z výše uvedeného textu vyplývá,  v rámci přípravy a realizace rozvojových projektů byly připraveny 4 rozvojové projekty  které jsou shrnuty ve výše uvedené tabulce a zajištěny 2 samostatné akce v rámci regionu. Z těchto čtyř projektu jeden obdržel další dotační podporu a jeden byl realizován z vlastních zdrojů. Další dva projekty nebyly úspěšné a realizace neproběhla. Dále se Svazek podílel nebo inicioval na 3 projektech, které byli hrazen jednat z vlastních zdrojů Svazků a nebo v rámci partnerství. Naplněn byl i časový rozsah vedení účetnictví a bylo zajištěno adekvátní technické zázemí pro činnost Svazku.

 

 

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

177181