Přiďte pobejt V!

      Jilemnicko - svazek obcí na základě své rozvojové strategie připravuje každoročně projekt zaměřený na opravu obecního majetku. Tento projekt se nazývá Přiďte pobejt! a v roce 2007 již proběhla jeho pátá etapa. Díky tomuto projektu je každoročně uskutečněno několik oprav ve vybraných obcích Svazku. Vzhledem k tomu, že dotace na tyto opravy poskytuje Liberecký kraj a jeho zdroje jsou omezené, na spolufinancování se podílí vždy příslušná obce, které se oprava bezprostředně týká. Abychom uspokojili zájem všech členských obcí, snažíme se každý rok vybírat projekty v obcích, které doposud v rámci projektu Přiďte pobejt! dotaci nečerpali.

      Projekt “Přiďte pobejt V!” byl zaměřen na akce související s údržbou a opravou obecního majetku a opravou místních komunikací ve venkovské části regionu. Na realizaci projektu byla v první polovině roku 2007 schválena účelová dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, konkrétně z prostředků určených na Program obnovy venkova.

     Protože nebyla požadovaná dotace přidělena v plné výši, ale bylo obdrženo přibližně 19% z požadovaných prostředků (přesně 130.000,- Kč), byl zúžen rozsah realizovaných projektů z uváděných čtyř na skutečné dva. Jednalo se o  projekty, které byly vybrány valnou hromadou Jilemnicka – svazku obcí  koncem roku 2006. Prvním projektem byla oprava místní komunikace  v obci Svojek a druhým oprava tří kusů autobusových čekáren v obci Peřimov. Dotace na oba projekty činila 46,37 % z celkových uznatelných nákladů. Dofinancování dílčích projektů zajistil Svazek obcí z vlastních zdrojů za účasti dotčených obcí. V souladu s projektovou fiché byly osloveny k zajištění realizace projektu místní firmy nebo firmy z blízkého okolí mikroregionu, čímž Svazek obcí podpořil rozvoj místních podnikatelských subjektů zcela v souladu s rozvojovou strategií Svazku.

 

    V průběhu března a dubna 2007 byly pro realizaci  dílčích projektů vybrány a osloveny firmy: Silnice Jičín, a.s. – Jičín (oprava místní komunikace – II. etapa),  p. Josef Šedek, Roprachtice ( oprava autobusových zastávek). S těmito subjekty byla podepsána Smlouva o dílo nebo byla vystavena objednávka (v případě p. Šedka).

 

     Dne 27.3.2007 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci druhé etapy projektu opravy místní komunikace v obci Svojek. Z prostředků POV byla v roce 2006 financována první etapa opravy místní komunikace v celkové hodnotě 108.980,- Kč. V letošním roce byla v rámci druhé etapy provedena oprava další části této komunikace, která se nacházela v havarijním stavu. Náklady na tuto etapu činily 210.341,- Kč a dotace pokryla celkem 47,54% uvedených nákladů ( konkrétně 100.000,- Kč). 

 

 

 

    Dne 25.5.2007 byla vystavena objednávka na opravu tří kusů autobusových čekáren v obci Peřimov. Opravu realizoval řemeslník z obce Roprachtice, p. Šedek. Termínem dodání byl konec října. Celkové náklady na opravu činily 70.000,- Kč, dotace 30.000,- Kč pokryla 42,86% uvedených nákladů. 

 

     Realizace celého projektu “Přiďte pobejt V!” proběhla naprosto bez komplikací. Všechny dílčí projekty proběhly  zcela v souladu se zaměřením zastřešujícího projektu, který si klade za cíl vytvářet kvalitní podmínky pro život na venkově a snaží se podpořit rozvoj aktivit v oblasti Jilemnicka. Projekt je v souladu s prioritami Národního rozvojového plánu a odpovídá také hlavním cílům a prioritám strategických dokumentů s vazbou na území mikroregionu. Jilemnicko – svazek obcí se realizací tohoto    projektu aktivně podílel na zvyšování užitné hodnoty místního majetku  a zároveň podpořil místní podnikatelské subjekty. Jilemnicko – svazek obcí, vzhledem k úspěšnosti a tradici tohoto projektu, předpokládá předložení žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na obdobný projekt i v následujících letech.

 

 

 

 

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

177185