Víchová nad Jizerou - info o obci

Obec Víchová nad Jizerou leží v západní části Krkonoš, na trase mezi Vrchlabím (10 km) a Harrachovem (25km). Dolní část obce se rozkládá na březích říčky Jizerky  a řeky Jizery. Tyto dvě řeky se slévají v části obce Horní Sytová, v nadmořské výšce 390 m. Horní část obce však vystupuje do hor, kde nejvýše položené obydlí leží v nadmořské výšce 650 m. Nejvyšší kóta – vrch Sýkoří dosahuje výšky 677 m.n.m. Tyto nadmořské výšky svědčí o tom, že obec Víchová  n.J. patří mezi horské obce s velmi členitým terénem.

Obec Víchovou  nad Jizerou tvoří tři části: Víchová n.J,  Horní Sytová a Víchovská Lhota. Ke spojení dříve samostatných obcí došlo v roce  1960.

Dějiny obce souvisejí s panstvím Štěpanickým pak Branským a naposledy Jilemnickým. Kdy a jak obec vznikla, nelze přesně zjistit, jisté ale je, dle historických pramenů, že obec patřila k štěpanickému hradu, který obývali  počátkem 13. století  páni z Valdštějna a v této  době asi právě vznikla. Dle pověsti obec získala své jméno po majiteli svobodného statku, kterým byl zeman Wich. Stará obecní pečeť nese jméno Wess Wichova a ve znaku má stojící snop obilí neboli vích.

O vzniku názvu obce Sytová kroniky  píší, že základem  bylo příjmení Syta, které povstalo z adj. sytý, jako příjmení Bohata a Lacina.

Obec Víchovská Lhota  má své jméno z dob poddanství. Leží v ústraní, právě v nejvyšší části obce. Může se pochlubit významným rodákem, kterým je  největší český realistický krajinář  František Kaván (1866-1941).

Naši předkové měli život v málo úrodném podhorském kraji velice těžký. Pole se získávala namáhavou prací vyklučením, /vykácením/ porostů  a vysbíráním kamení. Čím výše k horám, tím hůře se půda získávala.
 
Od poloviny 18. stol. nastal na jilemnickém panství hrabat Harrachů v západních Krkonoších nový rozmach dolování a těžby železných rud. Popudem k němu bylo založení železárny  hrabětem Janem Nepomukem Arnoštem z Harrachů v roce 1754 právě v Horní Sytové.  Obec Horní Sytová  byla již v minulých stoletích poměrně průmyslová. Asi v roce 1872 byla postavena pila a mlýnice na mletí pilin. Naši předkové našli práci také ve dvou tkalcovnách. Kvalitními cihlami byla rovněž známa Hájkova cihelna.

Ve Víchové n.J.  byla továrna založena v roce 1903 jako tkalcovna s přípravnou. Tato továrna vyráběla kapesníky do roku 1998, kdy byla uzavřena. Uzavřením továrny zaniklo na 100 pracovních míst  v obci. 

Obec Víchová n.Jiz. má  díky své poloze velmi dobrou dopravní obslužnost.  Již od roku 1899
obcí prochází železniční trať z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou. Trať vede od Horní Sytové směrem na Rokytnici malebným údolím Jizery, kterou  překonává čtyřikrát pomocí železničních mostů. Díky silnici I. tř. E 14 projíždí přes Víchovou mnoho autobusových spojů včetně dálkových s cílem  Praha, Brno, Liberec, Hradec Králové aj.

Hlavní devizou obce je krásná příroda se zbytky původní krkonošské architektury. Při pohledu z nejvýše položených míst v obci nás okouzlí nádherné rozhledy na panorama  Krkonoš směrem západním a směrem jižním  na Kozákov a Tábor.  V obci rostou dva památné stromy chráněné státem. Lípa srdčitá  u čp. 135 zvaná Danehlova s obvodem kmene 500 cm a  lípa velkolistá  Na Koutě u čp. 61 s obvodem kmene 511 cm. Brzy na jaře pokrývají stráně Víchové nad Jizerou a Víchovské Lhoty  bílé  koberce bledule jarní. Ve Víchové nad Jizerou. najde návštěvník i chráněný  vstavač a mnoho jiných vzácných rostlin. Za zmínku jistě stojí i vodopády vytvořené v řečišti Víchovského potoka v části zvané Kout dosahující výšky až 7 metrů. Tento přírodní úkaz však vynikne nejvíce při jarním tání.   Původní krkonošskou architekturu představují  především roubené chalupy. Mnoho z nich zůstalo zachováno do současnosti především péčí majitelů, kteří je využívají k rekreaci. Podíl domů sloužících k rekreaci tvoří 1/3 všech domů v obci. Některé roubené stavby jsou chráněné státem.  Je to především statek čp. 26 ve Víchovské Lhotě, soubor staveb čp. 85 a čp. 105 ve Víchové nad Jizerou.

Na seznamu kulturních památek jsou zapsané také 3 zvonice, z nichž nejstarší je Lhotecká, socha sv. Jana Nepomuckého,  mariánský sloup a budova bývalého  hostince  v Arnoštově v Horní Sytové.

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

178076