Příklady dobré praxe a jejich možný dopad na území Jilemnicka - svazku obcí

 

 

Jilemnicko - svazek obcí realizuje v roce 2016 projekt podpořený z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.

V rámci projektu dojde k přenosu zkušeností a nových moderních poznatků odborných norských institucí a subjektů státní správy a samosprávy formou prezentace příkladů dobré praxe pro skupinu zástupců Jilemnicka – svazku obcí a odborných pracovníků regionálně příslušných odborných pracovišť.

Tematickou oblastí celého projektu je krizové řízení, ochrana obyvatel, životního prostředí a řešení mimořádný událostí v norských podmínkách a případná aplikace osvědčených postupů na horské území Jilemnicka – svazku obcí. Projekt je koncipován jako jednostranná a jednorázová krátkodobá studijní cesta zakončená pracovním seminářem účastníků včetně vzniku brožury příkladů dobré praxe a jejich možné aplikace v území. 

Partnerskou organizací je Norská asociace místních a regionálních autorit, která se zabývá již 18 let  obdobnými projekty ve více než 20 zemích po celém světě. Pro obě organizace jde o druhý společný partnerský projekt.

Projekt je rozdělen na tři samostatné, avšak vzájemně navazující aktivity:

  

Aktivita č. 1 – Příprava a realizace studijní cesty zástupců Jilemnicka do Norska

Aktivita č. 2 – Realizace pracovního semináře za účelem zhodnocení získaných 

                        poznatků a jejich možné aplikace na domácí prostředí

Aktivita č. 3 – Vydání brožury příkladů dobré praxe

Termín zahájení realizace: 1.4.2016

Termín ukončení realizace: 30.11.2016

 

Celkový plánovaný rozpočet projektu: 663.000,-Kč

Výše grantu: 10%

 

 

Odkaz na články norského partnera dokumentující studijní cestu:

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/tsjekkiske-ordforere-larte-om-norske-kommuner-i-lom/

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/tsjekkiske-ordforere-larte-klima-i-otta/

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/tsjekkiske-ordforere-larte-om-flom/

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/til-tsjekkiske-ordforere-var-smart-pa-forhand/

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/folk-larer-av-folk/

 

Pozvánka na pracovní seminář:

 

 pozvánka.png

 

Příručka Příklady dobré praxe - Norská inspirace pro Jilemnicko - svazek obcí

ke stažení:

NOSKAINSPIRACE.pdfobcí 

</