Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro Jilemnicko

MAP Jilemnicko je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Projekt MAP Jilemnicko byl zahájen 1. 2. 2016 a je realizován na území SO ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou. Nositelem projektu je MAS „Přiďte pobejt!“, z. s. , partnerem projektu je Jilemnicko - svazek obcí.

Projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro Jilemnicko má za sebou první necelý rok působení v regionu. Co se podařilo? Připomeneme-li si, že úkolem projektu je budování spolupráce a partnerství aktérů předškolního, školního a mimoškolního vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání regionu, můžeme konstatovat, že se projekt úspěšně rozbíhá. 

Činnost pracovních skupin
Svou činnost zahájily pracovní skupiny, aktivní lidé, kteří se sešli již na při debatách a veřejných jednáních k MAP. Paní učitelky pracovní skupiny Mateřské školy se dvakrát setkaly na výborných seminářích dr. Kaslové. Zde  také navrhly další témata vzdělávání, ve kterých budou pokračovat v roce 2017.

Pracovní skupina Neformální vzdělávání a volný čas se sešla na podzim dvakrát.  V pestrém zájmovém zastoupení (hasiči, skauti, muzea, knihovny, Informační mládežnické centrum Jilemnice, ZUŠ) si popovídali o problémech a potřebách, které jejich činnosti doprovázejí. Na druhém setkání již k vybraným tématům přiřazovali své konkrétní zkušenosti a požadavky – návrhy projektů.  

Spolupráce

Projektem spolupráce škol je i zahájení činnosti Létající školní poradny, ve kterém se školy dělí o přítomnost školního psychologa, který – přes výbornou spolupráci s pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny Semily - ve školách citelně chybí.

Dalšími připravovanými aktivitami, které napomáhají nastartovat spolupráci, jsou plánované semináře a březnová konference pro ředitele škol a oborové setkávání pedagogů škol. 

Vzdělávání

Projekt MAP nemá nahradit systémové vzdělávání, ale nabídnout ukázky a ochutnávky k tématům, diskutovaným v projektu. Z debat, individuálních hovorů, dotazníků a doporučení vedení školy vznikl Přehled navrhovaných témat vzdělávacích workshopů a seminářů, z nich některá budou prostřednictvím kvalitních lektorů představena v území.

Místem setkávání všech aktérů, kteří pečují o vzdělávání dětí na Jilemnicku ve školách i ve volném čase, by měl být Klub za školou.  Zde bude možnost se setkávat v neformálním prostředí, dozvídat se o méně známých metodách ve vzdělávání od pozvaných lektorů a povídat si o nich.

Tým MAP při práci s aktéry vzdělávání v regionu nezapomíná ani na aktivity s vazbou na zvolené priority a opatření Strategického dokumentu MAP, což se odráží zejména v činnosti pracovních skupiny (matematická a čtenářská gramotnost, polytechnická výchova). Debatuje se o formách případné spolupráce škol s firmami, vybudování excelentního prostoru atd.

Velkým tématem současného školství  i projektu MAP je Inkluze (povinné opatření MAP), které se dotýká ZŠ, MŠ i neformálního vzdělávání. Pro všechny aktéry iniciujeme rychlou nabídku workshopů, školení a seminářů. Domácí zkušenosti a zkušenosti externistů budeme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Semily sdílet formou kulatých stolů.

Jak dál?

V lednu 2017 dojde k aktualizaci Strategického rámce MAP. Jeho součástí je i přehled projektových záměrů mateřských, základních a uměleckých škol s nezbytným vyznačením vazby na IROP a jeho klíčové kompetence. V aktualizovaném Strategickém rámci budou doplněny chybějící projektové záměry ZŠ a MŠ. Nově budou připojeny i projektové záměry institucí neformálního vzdělávání.

Bližší informace o probíhajících aktivitách MAP Jilemnicko včetně vložených dokumentů naleznete na webových stánkách www.maspridtepobejt.cz.

 

Nejbližší akce:

Pozvánka na workshop 3. 10. 2017

 

Dokumenty:

Zápis ŘV 2016_22_07_RV 02.pdf

Strategický rámec MAP Jilemnicko_schválený ŘV_22.07.2016.pdf

Analytická část MAP verze 1.0 z 18.07.2016.pdf

map1.jpg

map2.jpg

MAP Jilemnicko registrační číslo projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

177186