Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?

 

Projekt “Víte, co s bioodpadem na Jilemnicku“ byl rozdělen na dvě samostatné aktivity. Jako první proběhlo zhotovení nových webových stránek, které informují občany regionu o novém systém svozu a třídění bioodpadu. Tyto stránky byly zhotoveny po obsahové stránce za pomoci agentury Zera z Náměšti nad Oslavou. Grafická a programová práce na webových stránkách byla taktéž zajištěna externě. Nové webové stránky je možné shlédnout na adrese www.kompostovanijilemnicko.cz

 Druhou aktivitou bylo uspořádání tří Dnů otevřených dveří, a to na kompostárnách v Jilemnici, Roztokách u Jilemnice a v Rokytnici nad Jizerou. První cyklus prohlídek proběhl v červnu 2014, konkrétně 17. 6. v Roztokách u Jilemnice a zúčastnily se ho 7. – 9. třídy ze ZŠ Studenec, ZŠ Roztoky a dále Sekunda a Kvarta z Gymnázia Jilemnice. V odpoledních hodinách byla kompostárna otevřena také pro širokou veřejnost. Hned druhý den proběhla stejná akce na kompostárně v Jilemnici, kterou si prohléhly s vedenou přednáškou stejné školní ročníky ze všech základních škol v Jilemnici. Všichni návštěvníci se mohli seznámit se společnou Svazkovou technikou, která sbírá, sváží a zpracovává zelenou hmotu z celého území. Odborná firma poskytla přednášku o průběhu zpracování nadrceného a překopaného materiálu na kvalitní kompost a informovala o způsobu fungování celého systému na Jilemnicku.

Druhý cyklus proběhl v září 2014, a to v Rokytnici nad Jizerou v pátek 12. září. Na ploše místní komunitní kompostárny, která spadá do uceleného systému sběru a třídění bioodpadu na Jilemnicku, probíhaly přednášky o technologii kompostování, sběru materiálu, jeho využití a také zde byla k prohlédnutí nezbytná technika v podobě traktoru, drtícího a míchacího vozu a překopávače. Akce se účastnili žáci ze základních škol v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou a Poniklé. V rámci Dne otevřených dveří také rokytnickou kompostárnu navštívili zástupci z Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí. Všichni přítomní měli možnost vyslechnout zajímavý výklad o průběhu celého procesu z úst pracovníků Zemědělské a ekologické agentury Zera. Akce probíhala celé dopoledne a v odpoledních hodinách byla kompostárna otevřena k volné prohlídce veřejnosti.

Realizaci tohoto třetího dne otevřených dveří byla ukončena realizaci projektu po fyzické stránce. V rámci projektu bylo hrazeno na tuto aktivitu zajištění přepravy techniky na kompostárny, výroba a tisk plakátů na všechny akce společně, svoz dětí ze škol na místo konání a odborný výklad.