Projekt : Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko

     

 Pasportizace je ve své podstatě inventární průzkum. Pasportizace kulturního dědictví Jilemnicka – svazku

obcí je pak průzkumem všech druhů historických objektů, zejména pak lidové architektury a sakrálních památek na území dobrovolného svazku obcí ležícího v západních Krkonoších. Drobné historické a sakrální památky a lidová architektura jsou často neprávem opomíjenou devizou jakékoli obce. Důvodů zmíněného opomíjení je hned několik, tím nejčastějším je zřejmě nedostatečný objem financí, které obce na obnovu a zachování těchto památek vyčleňují. Ve většině případů jsou upřednostňovány investice do funkčních a denně využívaných objektů nebo komunikací. Bohatství obce nebo regionu však není tvořeno pouze kvalitní sítí silnic nebo počtem budov patřících do kolonky „občanská vybavenost“, naopak je dáno především jeho kulturní a historickou hodnotou, do které řešené drobné stavební památky bezesporu patří.

     Z hlediska investic jsou navíc upřednostněny objekty, které jsou již evidované jako kulturní památky a takto jsou i celostátně registrované. Ostatním historickým objektům, které do této registrace nespadají, patří podstatně menší díl pozornosti a velmi často bývají i zcela zapomenuty. V každé obci se nachází minimálně jeden takový “objekt“, který je skryt za hustou clonou zeleně nebo zapomenut mezi jinými polorozpadlými objekty. Mnohý občan o těchto objektech nemá žádný, natož komplexní, přehled. Údržba a nezbytné opravy těchto „objektů“ pak bývají často pouze “trvalým a dlouhodobým“ cílem představitelů obcí. O jejich původu, autorech a významu mohou být vzhledem k nedostatku informací vedeny spory.

 

     V posledních letech bylo možné zaznamenat drobné dílčí úspěchy při rekonstrukcích a restaurátorských zásazích v jednotlivých obcích Jilemnicka – svazku obcí. Vzhledem k finanční náročnosti těchto opatření jde však pouze o pověstnou kapku v moři. Výchozím krokem při pomoci v této dlouhodobé činnosti by měla být především sumarizace a znalecké ohodnocení těchto objektů. Projekt pasportizace kulturního dědictví Jilemnicka bude významný z několika hledisek. Tím prvním je především vytvoření komplexního přehledu o všech existujících drobných stavebních památkách lidové architektury a sakrálních památkách. Takový přehled není v současné době k dispozici a bude významnou pomůckou pro památkovou péči na úrovni státní správy a samosprávy. Druhým významným hlediskem je realizace ocenění všech objektů v jednotlivých obcích. Znalecký posudek obsahující vyčíslení hodnoty objektů umožní jejich zařazení do majetku obcí a především umožní uzavření  pojištění pro případné škody způsobené vandalismem, přírodními katastrofami nebo odcizením. Třetím pozitivem vzniklé pasportizace bude návrh na obnovu poškozených nebo zanedbaných památek včetně doporučujícího postupu a určení stupně závažnosti škod či dokonce havarijního stavu.

 

     Vzniklý dokument pasportizace kulturního dědictví tak bude komplexním a strategickým materiálem mikroregionu a může sloužit jako výchozí podklad pro další projekty. Finální verze pasportizace bude v elektronické podobě a bude mít hodnotu znaleckého posudku v souladu se zákonem č. 35/1967 Sb. V rámci samotného projektu pasportizace je pak dále počítáno s vydáním přehledné publikace, která bude obsahovat základní informace o všech řešených objektech v 21 členských obcích Jilemnicka – svazku obcí. Tato publikace bude určena odborné veřejnosti, zájemcům o historii, kulturu a turistům v daném regionu. Součástí publikace bude také obrazový materiál a přesná lokace objektů, která usnadní zájemců jejich snadné nalezení. Materiál bude vydán v barevném provedení a dále rozdělen do místních knihoven, škol, informačních center, muzeí a obecních úřadů.

 

 

 

 

 

 

 

Plánované celkové způsobilé výdaje projektu:                             494.650,- Kč

 -  z toho celková výše přiznané dotace:                                         421.101,- Kč

 -  vlastní zdroje Jilemnicka – svazku obcí                                    73.549,- Kč

                              

 

 

 

Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko

Registrační číslo žádosti: 09/007/41200/043/000739

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

177210