Ohlédnutí za rokem 2015

Tak jako v loňské roce i letos bychom Vás rádi informovali o tom, co společného se podařilo zástupcům obcí uskutečnit na území mikroregionu Jilemnicko, které čítá 21 členských obcí. 

Na 17. února bylo naplánováno již druhé setkání s hejtmanem Libereckého kraje v našem mikroregionu ve stávajícím volebním období. Zástupci obcí diskutovali především problematiku dotací pro obce a oprav komunikací v regionu.

V březnu bylo zrealizováno další tematické školení pro účetní obcí a 8. dubna pak proběhl tradiční Den učitelů ve Společenském domě Jilm. Součástí předávání ocenění pro pedagogy byl také zajímavý kulturní program včetně závěrečného občerstvení a volné zábavy s živou hudbou.

V dubnu probíhalo schvalování uceleného rozvojového dokumentu, který vznikal v rámci projektu meziobecní spolupráce. Vzhledem k tomu, že bylo avizováno možné prodloužení realizace tohoto projektu, bylo nutné zajistit prodloužení pronájmu kanceláře minimálně do konce roku 2015 a schválit dodatek ke smlouvě, který umožní financovat dva celé úvazky z projektu do konce října 2015. Prodloužení realizace projektu již od začátku června si také vyžádalo schválení nového zpracovávaného strategického tématu, kterým se pracovní tým bude v dalších měsících zabývat. Rozhodnutím valné hromady bylo zvoleno téma „Administrativní podpora malých obcí“.

V posledním předprázdninovém měsíci informovali také pracovníci MAS „Přiďte pobejt!“ zástupce obcí o možnosti získat dotaci na přípravu tzv. Místních akčních plánů, které se mají zaměřit na problematiku školství v regionu. Proběhlo také první oficiální setkání se zástupci školských institucí v regionu, se kterými byl průběh a obsah projektu diskutován, neboť bude vyžadovat jejich aktivní spoluúčast. 

Na začátku května se Jilemnicko jako projektový partner účastnilo májové oslavy v Karpaczi, kam byly vysláni účinkující z mikroregionu. Za doprovodu manažerky Svazku byl vypraven autobus s mažoretkami a dále zajištěno účinkování regionální kapely a prezentace české regionální kuchyně. V květnu také proběhlo tradiční jarní výjezdní zasedání, tentokrát mimo region – konkrétně v pálavské oblasti. Součástí výjezdního zasedání byla také návštěva ve městě Pacov, kde zástupce obcí seznámili se způsobem činnosti zdejšího mikroregionu, který funguje formou služeb obcím za úhradu a je tak zcela finančně soběstačný a není přímo závislý pouze na členských příspěvcích a dotačních prostředcích. Na konci května a začátkem října byl také ve spolupráci s Městem Jilemnice zrealizován další ročník oblíbené akce Děti, pozor silnice! Tentokrát v upravené variantě bez nutnosti dojíždění dětí do Semil. Pracovníci Města Jilemnice, Jilemnicka – svazku obcí a PIS PČR Semily navštívili prvňáčky přímo u nich ve třídách, kde proběhlo pracovní odpoledne a následný praktický nácvik správné jízdy na kole v okolí školy. Přestože tato upravená varianta mohla působit pro školy méně zajímavě, byl o realizaci programu ve školách velký zájem a formát akce bude takto zachován i pro další roky.

V červnu byla realizována poslední společná aktivita pro studenty z Jilemnicka a Karpacze, kteří se společně podíleli na projektu „Život v regionu objektivem mladých“. Jednalo se o vzdělávací víkend v Karpaczi, kde se zaměřili na rozvoj svých dovednosti při práci s kamerou a při zpracování získaného filmového materiálu. Projekt jako takový i nadále generoval své výstupy v podobě pravidelného měsíčního zpravodajství z regionu na webových stránkách www.televize-krkonose.cz.

Vzhledem k otevření prvních výzev v rámci nového plánovacího období, bylo schváleno zpracování technické dokumentace ke stavebnímu povolení, která je nezbytná pro podání žádosti do OPŽP na modernizaci a rozšíření kompostáren na Jilemnicku. Zadáno bylo vypracování dokumentace a zajištění stavebních povolení pro 5 stávajících kompostáren v regionu (mimo Horní Brannou, kde ke stavebním úpravám docházet nebude). Cílem bylo zajistit potřebná povolení do poloviny roku 2016. O tom, že rozšíření a modernizace má smysl, svědčila také skutečnost, že kompost produkovaný z kompostáren mikroregionu získal v srpnu 2015 potřebnou certifikaci a může být distribuován mezi občany regionu.

Ani v letních měsících činnost Svazku nepolevovala, ba spíše naopak. V červenci probíhal již jedenáctý ročník Krakonošových letních podvečerů. Jilemnické náměstí bylo opět plně zaplněno a program, složen z regionálních umělců i těch profesionálních, proběhl naprosto bez komplikací za velmi tropického počasí. Realizaci akce kromě místních podnikatelských subjektů a příspěvků obcí podpořila také dotace z Města Jilemnice a Libereckého kraje. Samozřejmostí byl kulturní vstup zajištěný polským partnerem, který vycházel z realizovaných projektů přeshraniční spolupráce a naplňoval princip udržitelnosti. Intenzivně také probíhala další práce na akčním plánu mikroregionu ve vybraných strategických oblastech odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a dopravy a také probíhala práce na zásobníku projektů na dalších pět let. Tyto výstupy vznikaly v rámci projektu meziobecní spolupráce. Závěrečné jednání k zajištění tzv. Efektivní meziobecní spolupráce pak proběhlo na začátku září, kde byl také představen projektový záměr na zřízení Centra společných služeb. Konec léta patřil pak zcela oslavám získaných úspěchů našich dvou členských obcí v soutěži Vesnice roku 2015. Obec Mříčná se stala celkovým vítězem za Liberecký kraj a získala tak Zlatou stuhu a obec Kruh se stala držitelem Zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí.

V průběhu října byly připraveny tři žádosti Jilemnicka – svazku obcí o dotaci do Grantového programu Libereckého kraje. Jednalo se o žádost na územně technickou dokumentaci na Greenway Jizera, žádost o podporu činnosti svazkové kanceláře a žádost o osvětu v regionu v oblasti kompostování. Diskutována byla také příprava dvou společných individuálních projektů s polským partnerem Karpacz, a to na realizaci kulturních akcí v regionu a na pokračování projektu Televize Krkonoše. Na podzim byla dále zahájena společná debata o financování sítě sociálních služeb na Jilemnicku. Společná spolupráce je důležitá kvůli plánovaným změnám financování sociálních služeb ze strany Libereckého kraje. V září a říjnu 2015 se také zástupkyně Svazku v podobě manažerky účastnila aktivně dvou konferencí k problematice kompostování. Jedna konference proběhla v Náměšti nad Oslavou a druhá v Liberci. Společné kompostování na takto rozsáhlém území je v ČR stále zajímavostí, a proto jsou kompostárny Jilemnicka – svazku obcí cíle mnoha návštěv a bývají zahrnovány také do programu skupinových exkurzí. V září a říjnu proběhlo dokončení dvou víceletých projektů. Na konci září byla ukončena fyzická realizace projektu „Život v regionu objektivem mladých“, který byl shrnut na závěrečné společné konferenci v Karpaczi. Na konci října byl pak již definitivně ukončen projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Mimo jiné byla pro přítomné zástupce obcí prezentována od Svazu měst a obcí ČR možnost realizace návazného projektu v dalších třech letech.

V listopadu byla úspěšně ukončena druhá plná kompostovací sezóna mikroregionu. Sepsány byly také tři avizované projektové záměry, jejichž předložení bylo schváleno valnou hromadou a které byly předběžně zkonzultovány poskytovateli dotací.

Za rok 2015 se Rada Svazku sešla ke společnému jednání celkem dvanáctkrát a od poloviny roku 2015 se domluvila na pravidelném čtrnáctidenním intervalu jednání. Zástupci všech členských obcí se v podobě valné hromady nebo běžné porady starostů setkali celkem devětkrát. Dále proběhla dvě samostatná výjezdní zasedání, z nichž jedno bylo realizováno v členské obci Kruh.

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

177183