Vím, co smím, a tak se nebojím

 

     Cílem projektu bylo intenzivně nasměrovat oblast primární prevence v rámci území obce s rozšířenou působností Jilemnice k dětem předškolního věku. Projekt takto tématicky zaměřený byl na území města Jilemnice a celé oblasti ORP Jilemnice pilotním. Problematika primární prevence bývá standardně zaměřena spíše na žáky základních škol, a to roztříštěně, v rámci osnov  více předmětů. Prostřednictvím tohoto projektu jsme chtěli rozšířit zmíněnou oblast do nižších věkových skupin. Dalším cílem projektu bylo udržení a rozvoj  spolupráce mezi školskými subjekty , školkami, orgány veřejné správy a složkami IZS. Výstup projektu předpokládal zvýšení znalostí dětí v problematice všeobecné bezpečnosti a také  vytvoření systému  plošného vzdělávání v této oblasti pro děti předškolního  věku na území celého regionu. Tyto děti jsou vzhledem ke svému věku nejvíce ohrožené následky mimořádné situace, a také nejvíce ovlivnitelné situacemi, které mohou vznikat následky působení sociálně patologických jevů. I v takto nízkém věku je možné, připravit děti na vznik situací, které je mohou ohrozit na zdraví či na životě a vybudovat v nich žádoucí automatické reakce, které je pomohou ochránit.    

     Projekt byl realizován v rámci celého území ORP Jilemnice a konkrétně byl zaměřen na předškolní děti v mateřských školách v obcích, kde jsou provozovány. Účelem projektu bylo především zvýšení znalostí dětí v oblasti všeobecné bezpečnosti, prevence kriminality a požární prevence. Projekt byl zaměřen na předškolní děti z toho důvodu, že ve svém věku se často mohou dostat do situace, kdy mohou zavinit mimořádnou situaci nebo se stát jejím účastníkem, a to i bez cíleného zlého úmyslu. Realizace projektu  měla napomoci dětem vybudovat si základní představu o následcích svého jednání a posílit v nich žádoucí podvědomé reakce. Realizace projektu celkem v 19-ti školkách v průběhu 26-ti dní představuje velký krok vpřed v problematice vzdělávání v oblasti prevence.

 

     Náplní projektu byla realizace vzdělávacího dopoledne s malou ukázkou techniky složek IZS. Obsahem tohoto vzdělávacího dopoledne byly dvě tématické přednášky. První přednáška se věnovala  problematice všeobecné bezpečnosti dětí a prezentovali ji zástupci Města Jilemnice a Policie ČR . Druhá přednáška pak byla prezentována prostřednictvím zástupců Hasičského záchranného sboru a  zaměřena na bezpečnost dětí ve vztahu k všeobecným zásadám požární bezpečnosti.  . Organizátoři a přednášející využívali obrazové materiály a informace sdělovali formou vzájemné komunikace  a hraných scének. Garantem obsahu přednášek a nácviku byl realizátor projektu spolu s partnery projektu, které zastupovali pověření pracovníci Policie ČR - PIS Semily a HZS LK. Samostatné přednášky  probíhali ve skupinách o maximální velikosti  25 dětí. Protože v některých školkách funguje vyšší počet tříd, tyto školky jsme museli navštívit vícekrát.  Přednášky byly dlouhé cca  2x 60 minut a zakončeny pak prohlídkou vozové techniky obou složek.

                                                                 

      Projekt byl ukončen vytvořením výtvarných děl na téma „Co se nám na semináři nejvíce líbilo“. Jednalo o hromadný výrobek či obrázek vždy za celou třídu, který společnými silami vytvoří  její žáci. První tři vítězná díla získala věcné ocenění.

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

177214