Děti, pozor silnice!

     Projekt Děti, pozor silnice byl zaměřen na rozšíření vzdělávání v oblasti chování v silničním provozu mezi žáky základních škol prvního stupně, konkrétně v prvních třídách základních škol v ORP Jilemnice. Projekt žádal o podporu z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2007 -  Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a obdržel dotaci ve výši 20.000,- Kč. Přestože výše získané dotace nebyla v plné výši požadavku, projekt se uskutečnil v popsaném rozsahu bez nutnosti krácení jeho náplně.

 

     Partnery v tomto projektu bylo Jilemnicko – svazek obcí, které se významně podílelo na samotné realizaci projektu. S tématickou a obsahovou náplní dále pomohl BESIP a Městská Policie. Pedagogickou činnost a pomůcky nezbytné k uskutečnění vzdělávacích seminářů zaštítila Police ČR, Okresní ředitelství Semily.

 

    Projekt byl zahájen v dubnu 2007, kdy proběhla první pracovní schůzka partnerů projektu a byl diskutován první návrh obsahové náplně celé akce. Schválen byl navržený časový harmonogram dle předložené žádosti.  V rámci prvního jednání také byl vytvořen přehled činností nezbytných k zajištění zdárného průběhu celého projektu. V průběhu dalších měsíců pak probíhala příprava jednotlivých materiálů, které měly sloužit jako pomůcky pro samotný vzdělávací seminář. Na základě schůzky se zástupcem BESIP obdrželi organizátoři projektu značné množství propagačních materiálů s tématikou dopravní bezpečnosti, které byly určeny pro děti (pexesa, letáčky, pravítka, přívěsky, odznáčky, samolepky, atd.). Zástupci Policie ČR doplnily tento materiál o tématické omalovánky a pexesa s dopravními značkami. Dále poskytli pracovní listy na téma pohyb chodců a cyklistů v dopravním provozu a diplomy. 

 

    Projekt také počítal s pořízením triček pro všechny zúčastněné děti a učitele. Tato trička byla zakoupena již v jarních měsících a na začátku léta byl objednán potisk triček na kterém jsou kromě motivu celého projektu umístěna i loga všech partnerů. Další důležitou pomůckou byly i pastelky, které děti opět získali do  vlastního užívání. V měsíci červnu proběhla další pracovní schůzka partnerů projektu, na které byl upřesněn program jednotlivých seminářů a také došlo ke kompletaci všech pracovních pomůcek. Začátkem měsíce září pak proběhla poslední pracovní schůzka před zahájením celé akce, a to především z důvodu rozdělení činností mezi jednotlivými organizátory a také z důvodu nutnosti přesunu některých termínů.

 

    Samotné školy byly z důvodu přípravy projektu kontaktovány dvakrát. Nejprve koncem školního roku 2006/2007 a to především kvůli ujasnění obsahu projektu a předběžných termínů a počtů žáků. Podruhé pak bezprostředně po zahájení školního roku 2007/2008, kdy byl zjištěn přesný stav žáků v prvních třídách a také časové možnosti jednotlivých škol. K přesunu tří škol dle původního harmonogramu došlo z důvodu kolize s jinými dlouhodobými aktivitami nebo náhodnými programy, bez možnosti odkladu.

 

    Projekt samotný začal 20.9.2007 v jedné z prvních tříd ZŠ Komenského v Jilemnici. Následovalo dalších 9 seminářů, které byli realizovány v převážné většině pro každou třídu samostatně. Pouze tři semináře byli spojené pro více tříd zároveň a to z důvodu malého počtu žáků jednotlivých tříd v menších obcích. Spojený seminář absolvovala ZŠ Poniklá a ZŠ Víchová v budově ZŠ v Poniklé, druhý spojený seminář byl z důvodu spádovosti realizován přímo v prostorách radnice Města Jilemnice a to celkem pro 5 nejmenších škol (Benecko, Vítkovice v Krkonoších, Mříčná, Čistá u Horek a Dolní Štěpnice). Třetí spojený seminář pak proběhl v budově ZŠ Roztoky u Jilemnice za účasti dětí ze ZŠ Martinice  v Krkonoších.

 

   Vzdělávací den probíhal vždy stejně. Zahájení v 8:00 hod. V dopoledním tříhodinovém bloku byli děti seznámeni se světelnou signalizací, nejběžnějšími dopravními značkami, výbavou jízdního kola a pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty. Během zahájení obdrželi trička s logem projektu a v průběhu dne i další tématické a propagační předměty včetně zakoupených pastelek. Po polední přestávce následovala krátká procházka terénem v okolí školy, kde děti cvičili praktické znalosti na místním dopravním značení. Poslední hodina probíhala dle počasí na školním hřišti nebo ve školní tělocvičně a její náplní byly sportovní aktivity spojené s prací Policie ČR. Děti soutěžili ve dvou disciplínách – člunkový běh a hod granátem na cíl. Každý společný den byl pak ukončen netradičně a to střelbou z paintballové pistole na terč. Po ukončení sportovních disciplín proběhl závěrečný nástup s rozdáváním diplomů a věcných cen (pexesa, omalovánky).

 

    Projekt však ukončením jednotlivých seminářů pro děti prvních tříd nekončil. Každá z tříd obdržela několik archů papíshromažďována na podatelně Městského úřadu v Jilemnici. Na tyto papíry pak děti  v rámci výuky výtvarné výchovy měly volnou technikou znázornit nejpříjemnější zážitky z právě ukončeného dne dopravní bezpečnosti. Tato výtvarná díla byla cca měsíc po ukončení posledního semináře, který proběhl 19.10.2007.

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

178082