Studijní pobyt starostů Jilemnicka - svazku obcí

 

     Projekt byl rozdělen na dvě samostatné na sebe navazující etapy. První etapa byla ohraničena rokem 2008 a v rámci ní byla uskutečněna přípravná cesta zástupců Jilemnicka-svazku obcí do Oslo za projektovým partnerem. Cílem této přípravné návštěvy bylo seznámení s partnerem a příprava studijního pobytu v Norsku na jaro 2009. Na projekt byla poskytnuta záloha ve výši 17.229 EUR. V rámci této první etapy bylo uskutečněno 8 plateb. Jednalo se o pojištění, zpáteční letenky, jízdné ve vlaku z letiště a zpět, dvě platby za jídlo a občerstvení, ubytování a tlumočení. Náklady byly vynaloženy v souladu s žádostí na 4 osoby, a to v rozsahu nižším, než rozpočet předpokládal. Při této přípravné cestě se podařilo naplánovat obsah jarního setkání a stanovit pevný termín na 11.5.-15.5.2009. Zástupci Jilemnicka byli seznámeni s činností partnera a absolvovali přednášky o nejrůznějších subjektech, které v Norsku působí v oblasti likvidace odpadů. Vzhledem k tomu, že během této přípravné cesty byla zjištěna vysoká náročnost nákladů na místní přepravu a stravování, bylo zapotřebí pro druhou etapu požádat o změnu rozpočtu mezi položkami. Výdaje projektu byli hrazeny částečně z euro účtu a částečně z běžného korunového účtu žadatele. Při vyúčtování první etapy bylo u dokladu č. 126 v roce 2008 opomenuto označení části tohoto dokladu znakem vlastního podílu. Tento nedostatek byl zjištěn až po roční uzávěrce a tato část byla označena ve výkazech ručně.

     V průběhu prvních čtyřech měsících roku 2009 probíhala intenzivní komunikace mezi zástupci KS (Norský svaz měst a obcí) a zástupci Jilemnicka-svazku obcí. Postupně byl dolaďován program jarní cesty. Vybrána byla oblast regionu More og Roomsdal a částečně také oblast hlavního města Norska Oslo.

     Podrobný program je součástí příloh. Pro přehled uvádíme stručné shrnutí programu. V pondělí po příletu do Norska jsme navštívili sídlo našeho partnera a významné budovy hlavního města Oslo. Večer  jsme absolvovali přelet vnitrostátní leteckou linkou do města Molde. Druhý den dopoledne jsme viděli v praxi, co se děje v Norsku s odpadem neboť jsme navštívili  regionální centrum pro likvidaci odpadu RIR v Eide, kde jsme si mohli prohlédnout i malou bioplynovou stanici. Další naší zastávkou byla místní továrna na zpracování ryb, která vyváží své produkty do celého světa a je významných zaměstnavatelem v regionu. Ještě odpoledne jsme se znovu vrátili k tématu odpadu a zastavili se ve spalovně v Kristvika Nordmore. Středeční dopoledne jsme strávili v přednáškovém sále, KS pro nás zorganizoval setkání s předsedkyní KS okresu Romsdal, do kterého náleží města Molde, Alesund a Kristiansund. Dozvěděli jsme se o významu Znalostního parku nejen pro celou oblast, ale i pro spolupráci s dalšími zeměmi (Českem, Slovenskem a Litvou). Po obědě jsme opět cestovali, a to do Ormen Lange, což je významné naleziště zemního plynu. Ve čtvrtek ráno jsme se autobusem přesunuli do Andalsnes. Starostou města jsme byli přivítáni na radnici. V zasedacím sále nám bylo představeno širší okolí města včetně úřadu formou obrazové prezentace. Také jsme si prohlédli místní střední školu, která slučovala gymnázium a několik dalších studijních oborů. V odpoledních hodinách nás čekala návštěva sběrného dvora v Andalsnes. Páteční dopoledne bylo věnováno přesunu do Oslo vlakem a odpoledne odlet do Prahy. Společná cesta byla zakončena večeří na okraji Prahy a návratem v pozdních nočních hodinách.

     Realizace projektu proběhla bez problémů. Účastnilo se celkem 24 osob z ČR (19 starostů, 2 místostarostové, předsedkyně Svazku, tlumočník a manažer Svazku). Studijní pobyt byl určen především pro zástupce 21 členských obcí Jilemnicka-svazku obcí. V průběhu posledních 14 dní byla odřeknuta účast dvou starostů ze zdravotních důvodů. Bohužel u jednoho z nich již bylo po termínu bezplatné změny rezervace letenek u společnosti SAS. Za změnu rezervace tak musel být uhrazen poplatek. Všichni účastníci byli plně pojištěni a byla jim poskytnuta plná penze. Neboť se nejednalo o zaměstnance Svazku, nebylo možné hradit výdaje na ubytování, dopravu a stravu formou cestovního příkazu. Tyto výdaje tedy byly hrazeny společně za celou skupinu. Dva obědy pak v průběhu týdne nebyly hrazeny, neboť česká výprava byla hosty navštívené organizace. V průběhu pobytu bylo nezbytné zajistit pitný režim. Učinilo se formou nákupu balených nealko nápojů v supermarketu nebo na benzínové stanici.  Část výdajů byla také hrazena hotově v norských korunách, neboť´nebylo možné hradit platební kartou. Pro tento případ byla vydána provozní záloha v českých korunách, která byla směněna za norské koruny. Doprava na letiště do Prahy a zpět byla řešena hromadně firmou ČSAD Semily. Doprava v Norsku (Oslo, region Molde) byla řešen taktéž hromadnou autobusovou dopravou soukromým dopravcem. Hrazena byla až zpětně a to díky přefakturování nákladů přímo norským partnerem. Důvodem pro tento způsob úhrady byl již dosažený maximálně možný platební limit na kreditní kartě.

     Vlastním podílem byly označeny tři doklady (celé nebo jejich část) : cestovní pojištění v roce 2008, tlumočení v roce 2008, zpáteční letenky ČSA v roce 2009. Při realizaci se podařilo uspořit oproti plánovaným výdajům a výše rozpočtu je tedy v závěru nižší než rozpočet očekávaný.

     Studijní cesta byla pro všechny účastníky velmi přínosná a inspirativní. Především pak velkým zážitkem byl propracovaný systém třídění a zpracování odpadu biologického i komunálního. Zajisté velkým podílem na tomto úspěchu má dlouhodobá výchova obyvatel a informovanost. I navázané partnerství nelze vnímat jako jednorázovou záležitost. Již nyní je plánována návštěva norských zástupců regionu Molde na Jilemnicku a to zcela mimo náklady tohoto projektu. Projekt lze tedy považovat za mimořádně úspěšný ze všech hledisek.

 

Celkové náklady projektu: 37 770,60 Eur

Dotace EHP/Norsko: 32 105,02 Eur

 

 

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

178036