Poradce - pečovatel 2008

     Projekt ”Poradce – pečovatel 2008” byl realizován v rámci  Grantového fondu č.17 – Program obnovy venkova neinvestiční, dotační titul 6 – Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Cílem tohoto projektu bylo udržení  profesionalizace činnosti Svazku obcí a jednotlivých členů Svazku a vytvoření organizačního prostředí a technického zázemí. Projekt ”Poradce – pečovatel 2008” měl také koordinovat a připravovat rozvojové záměry Svazku a zajišťovat spolupráci Svazku s místními aktivisty a občanskými sdruženími.

 

     Průběh celého projektu byl následující. Realizace činnosti poradce-pečovatele projektu byla smluvně ošetřena tzv. innominátní smlouvou s Ing. Radkou Soukupovou. I v roce 2008 tedy využívalo Jilemnicko-svazek obcí externího manažera, který měl na starosti řízení činnosti Svazku a přípravu nebo realizaci projektů. Smlouva přesně vymezila podmínky spolupráce až do konce roku 2008.  Projekt „Poradce – pečovatel 2008“ byl poté až do konce realizace zajištěn prostřednictvím této smlouvy.

 

Důkazem toho, že realizace projektu ”Poradce – pečovatel 2008” je pro Jilemnicko – svazek obcí přínosná, je rozmanitá náplň činnosti manažera. Ta byla umožněna a finančně podpořena právě z prostředků grantového programu prostřednictvím projektu ”Poradce – pečovatel 2008”. Zde je stručný výčet činností, které by se bez finanční podpory profesionalizace Svazku nemohly uskutečnit.

 

 

 

Název projektu

Předloženo u:

Přijato/Realizováno

Přiďte pobejt VI!

 

POV Liberecký kraj

ANO/ANO

Krakonošovy letní podvečery 2008

 

Hrazeno z vlastních

zdrojů (nezískána dotace)

NE/ANO

Den učitelů (v partnerství s Městem Jilemnice)

 

Hrazeno z vlastních zdrojů

ANO

Děti, pozor silnice! II. (v partnerství s Městem Jilemnice)

 

Hrazeno z dotace partnera, příprava projektu v rámci Poradce - pečovatele

ANO

Přiďte pobejt na Jilemnicko!

ROP Severovýchod

NE/NE

Pomáhej, když můžeš!

(v partnerství s Městem Jilemnice)

Hrazeno z dotace partnera, příprava projektu v rámci Poradce - pečovatele

     ANO

Krakonošovy letní                

podvečery bez hranic

OPPS ČR – PL

Podána žádost

Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko

PRV – MAS „Přiďte pobejt!“

ANO – v 1. kole/ po přepracování bude podáno v březnu 2009

Studijní cesta starostů  

Jilemnicka-svazku obcí

FTA – EHP/Norsko

        ANO/ANO- 1.etapa

Úspěšnost realizace projektů zajištění prostřednictvím zdrojů z projektu „Poradce – pečovatel“ - 56%

 

    

     V rámci projektu ”Poradce – pečovatel 2008” byly také zajišťovány služby účetnictví, které byly ošetřeny dohodou o provedení práce vždy na pololetí s p. Műllerovou Evou. Dále bylo v rámci projektu zajištěno technického zázemí pro  společná jednání Svazku. Jednací prostory a technické zázemí poskytlo Svazku obcí na základě Smlouvy o zajištění služby Město Jilemnice..

 

     Ve formuláři závazných parametrů byly stanoveny projektové parametry, které byly pro projekt zavazující. Je tedy nezbytné zhodnotit jejich naplnění. Jak z výše uvedeného textu vyplývá,  v rámci přípravy a realizace rozvojových projektů jich bylo připraveno celkem 8 a jsou shrnuty ve výše uvedené tabulce. Z toho samotná realizace proběhla či probíhá u 4 z nich s pomocí dotačních prostředků a u 1 z vlastních zdrojů. Také byla zajištěna 1 samostatná akce  v oblasti školství v rámci regionu. Další  projekty nebyly úspěšné a realizace neproběhla nebo jsou v současné době hodnoceny. Naplněn byl i časový rozsah vedení účetnictví a bylo zajištěno adekvátní technické zázemí pro činnost Svazku v prostorách Městského úřadu v Jilemnici.

 

     Projekt ”Poradce – pečovatel 2008” představuje základní stavební kámen celé činnosti Jilemnicka – svazku obcí.  Výsledky, které z tohoto projektu vyplývají, tvoří další podklady pro činnost Svazku i dalších spolupracujících subjektů v regionu.  V rámci projektu byly např. připraveny i 3 dotační žádosti s čerpáním v roce 2009.  I přesto, že byl projekt časově vymezen rokem 2008, vytváří rámec pro stabilizaci a rozvoj dlouhodobé činnosti Svazku na území Jilemnicka.

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

26. 7. Anna

Zítra: Věroslav

Události a akce na Jilemnicku

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Pravidla soutěže naleznete na 

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

157517