Přiďte pobejt VI!

 

 Projekt “Přiďte pobejt VI!” byl zaměřen na akce související s údržbou a opravou místních komunikací a opravou drobných stavebních památek ve venkovské části regionu. Na realizaci projektu byla v první polovině roku 2008 schválena účelová dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, konkrétně z prostředků určených na Program obnovy venkova.

 

     Přestože nebyla požadovaná dotace přidělena v plné výši, ale bylo obdrženo přibližně 37%  z požadovaných prostředků (přesně 117.000,- Kč), byl proveden celý avizovaný rozsah  projektu v počtu tří  dílčích akcí. Jednalo se o  projekty, které byly vybrány valnou hromadou Jilemnicka – svazku obcí  koncem roku 2007. Prvním projektem byla oprava místní komunikace  v obci Kruh, druhým oprava části mostku a opěrné zdi u místní komunikace v obci |Mříčná a třetím oprava drobné místní památky, božích muk na Jestřabí v Krkonoších. Dotace na  projekty činila 27,9 % z celkových uznatelných nákladů. Dofinancování dílčích projektů zajistil Svazek obcí z vlastních zdrojů. V souladu s projektovou fiché byly osloveny k zajištění realizace projektu místní firmy nebo firmy z blízkého okolí mikroregionu, čímž Svazek obcí podpořil rozvoj místních podnikatelských subjektů zcela v souladu s rozvojovou strategií Svazku.

 

    V průběhu měsíce června byly pro realizaci  dílčích projektů vybrány a osloveny firmy: HORSTAV – Dolní Štěpanice (oprava povrchu místní komunikace v obci Kruh),  firma Matoušek Služby- Jilemnice (oprava opěrné zdi a mostku v obci Mříčná) a firma Jiří Kynčl Kamenictví – Dolní Štěpanice. S prvním subjektem byla  podepsána Smlouva o dílo, ostatní obdrželi písemnou objednávku. 

 

 Firma HORSTAV zahájila své práce již v průběhu letních měsíců a proto proběhlo předání opravené komunikace v Kruhu jako první, konkrétně 25.8.2008. Náklady na tuto dílčí část projektu činily 200.000,- Kč a dotace pokryla celkem 27% uvedených nákladů.

 

  Oprava opěrné zdi a mostku v Mříčně byla zrealizována v průběhu měsíce října  a celkové náklady na opravu činily 150.000,- Kč, dotace 35.000,- Kč pokryla 23,3% uvedených nákladů. Předávací protokol byl sepsán dne 31.10.2008.

 

   Třetí dílčí část projektu probíhala v obci Jestřabí v Krkonoších. Ještě před podepsání smlouvy s poskytovatelem dotace došlo ke změně dodavatele. Opravu božích muk provedla firma Skalský Vladimír – Kamenictví z Holic. Celkové náklady činili 70.000,- Kč, dotace pokryla 40% těchto nákladů. Oprava proběhla taktéž v průběhu měsíce října a předávací protokol by podepsán 31.10.2008.

 

     Závěrem lze konstatovat, že realizace celého projektu “Přiďte pobejt VI!” proběhla  bez zásadních komplikací, pouze s drobným časovým skluzem oproti plánu. Jediným nedostatkem při předkládání podkladů k uzavření smlouvy bylo nevyřešené vlastnictví pozemku pod objektem božích muk. Pro potřeby projektu došlo k převedení vlastnických práv na pozemek pod tímto objektem z původního majitele na Obec Jestřabí.

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

178082